درباره ما

گروه مبین طرح فعالیت خود را از سال1397 با تیمی جوان و پرانرژی آغاز کرده است و در این راه پرفراز نشیب یک به یک موانع را کنار زدیم تا چشم اندازی روشن پیش روی خود بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست. هریک از پروژه های ما به تنهایی موفقیت هایی چشمگیر به همراه داشته اند وکارنامه ما را درخشان تراز گذشته کرده اند.

همکاری باارگان ها و شرکت های بزرگ این امکان را برای مافراهم کرده است تابتوانیم بلندتر پرواز کرده ودر دنیایی که دنیای ایده ها محسوب می شود بهترین ها رو خلق نماییم.